Fakta rörande månljus som du kan konstatera själv: Ett föremål i skugga är något varmare än när det exponeras av månljus.

Solen och månen är bevisligen unika ljuskällor som skiner med sina egna unika ljus. Solens ljus är gyllene, varmt, torkande, konserverande och antiseptiskt. Månens ljus är silvrigt, kylande, fuktigt, ruttnande och septiskt. Solens strålar minskar förbränningen av ett bål, medan månens strålar ökar förbränningen.

Växt- och djurämnen som utsätts för solljus torkar snabbt, krymper, koagulerar och tappar en tendens att bryta ner och ruttna. Druvor och andra frukter blir fasta, delvis kanderade och bevaras som russin, dadlar och katrinplommon. Djurkött koagulerar och förlorar flyktiga gasformiga beståndsdelar; det blir fast, torrt och förfaller långsamt.

Månsken däremot gör att växt- och djurämnen tenderar att visa symptom på förruttnelse och förfall.

I direkt solljus visar en termometer högre temperatur än en termometer placerad i skuggan. Men i direkt månsken läser en termometer lägre temperatur än i skuggan av månljus.

Börja skriva och tryck Enter för att söka