Det är vattnets och andra vätskors naturliga fysik att alltid finna plan nivå och förbli där. Om det störs på något sätt uppstår rörelser tills en plan nivå återupptas. Om uppdämd och sedan frigjord finner alla vätskor den enklaste vägen att finna sin nya nivå.

The upper surface of a fluid at rest is a horizontal plane. Because if a part of the surface were higher than the rest, those parts of the fluid which were under it would exert a greater pressure upon the surrounding parts than they receive from them, so that motion would take place amongst the particles and continue until there were none at a higher level than the rest, that is, until the upper surface of the whole mass of fluid became a horizontal plane.
– W.T. Lynn, “First Principles of Natural Philosophy”

Om Jorden är en utbredd plan yta är vätskors grundläggande fysikaliska egenskap att finna och hålla kvar nivån förenligt med erfarenhet och sunt förnuft. Om Jorden däremot är en gigantisk sfär, som lutar på sin vertikala axel och snurrar runt genom oändlig rymd, leder detta till att verkligen platta och genomgående jämna ytor inte existerar. Om Jorden dessutom är sfärisk leder det till att ytan på alla Jordens vatten, inklusive de massiva haven, måste upprätthålla en viss grad av konvexitet. Men detta strider mot vattnets grundläggande fysiska natur att alltid vara och förbli i nivå.

The surface of all water, when not agitated by natural causes, such as winds, tides, earthquakes etc. is perfectly level. The sense of sight proves this to every unprejudiced and reasonable mind. Can any so-called scientist, who teaches that the earth is a whirling globe, take a heap of liquid water, whirl it round, and so make rotundity? He cannot. Therefore it is utterly impossible to prove that an ocean is a whirling rotund section of a globular earth, rushing through ‘space’ at the lying-given-rate of false philosophers.
– William Thomas Wiseman, “The Earth An Irregular Plane”

Om vi lever på ett virvlande Jordklot skulle varje damm, sjö, kärr, kanal och andra större förekomster av stillastående vatten ha en något krökande båge eller halvcirkel. Om till exempel Jordklotet har en omkrets på 40,000 km, vilket NASA och moderna astronomer påstår, så säger sfärisk trigonometri att ytan av allt stillastående vatten måste ha en kurvning med lätt mätbara 20,3 cm per 1,6 km multiplicerat med kvadraten på avståndet.

Räkneexempel Jordens kurvning

Detta innebär att längs en 9,6 km lång kanal med stillastående vatten kommer jordytan att krökas 1,8 meter i vardera änden från den centrala toppen. Till förmån för sann vetenskap, och på bekostnad av modern pseudo-vetenskaplig astronomi, kan och har sådana experiment testats.

I Cambridge, England, finns en 32 km lång kanal som heter Old Bedford. Kanalen passerar i en rak linje genom Fenlands och kallas Bedford Level. Vattnet störs inte av lås eller vattengrindar av något slag och förblir stillastående. Kanalen är perfekt för att avgöra om konvexitet/krökning faktiskt existerar. Under den senare delen av 1800-talet reste Dr Samuel Rowbotham, en berömd flat-earther och författare till boken ”Earth Not a Globe! An Experimental Inquiry into the True Figure of the Earth: Proving it a Plane, Without Axial or Orbital Motion; and the Only Material World in the Universe!” till Bedford Level och genomförde en serie experiment för att avgöra om ytan på stående vatten är platt eller konvex.

A boat, with a flag-staff, the top of the flag 5 feet above the surface of the water, was directed to sail from a place called ‘Welche’s Dam’ (a well-known ferry passage), to another called ‘Welney Bridge.’ These two points are six statute miles apart. The author, with a good telescope, went into the water; and with the eye about 8 inches above the surface, observed the receding boat during the whole period required to sail to Welney Bridge. The flag and the boat were distinctly visible throughout the whole distance! There could be no mistake as to the distance passed over, as the man in charge of the boat had instructions to lift one of his oars to the top of the arch the moment he reached the bridge. The experiment commenced about three o’clock in the afternoon of a summer’s day, and the sun was shining brightly and nearly behind or against the boat during the whole of its passage. Every necessary condition had been fulfilled, and the result was to the last degree definite and satisfactory. The conclusion was unavoidable that the surface of the water for a length of six miles did not to any appreciable extent decline or curvate downwards from the line of sight. But if the earth is a globe, the surface of the six miles length of water would have been 6 feet higher in the centre than at the two extremities. From this experiment it follows that the surface of standing water is not convex, and therefore that the Earth is not a globe! On the contrary, this simple experiment is all-sufficient to prove that the surface of the water is parallel to the line-of-sight, and is therefore horizontal, and that the Earth cannot be other than a plane!
– Dr. Samuel Rowbotham, “Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe! An Experimental Inquiry into the True Figure of the Earth: Proving it a Plane, Without Axial or Orbital Motion; and the Only Material World in The Universe!” (12-13)

I ett annat experiment placerade Dr. Rowbotham ut sju flaggor varje 1,6 km längs kanten av kanalen. Flaggornas toppar nådde 1,5 meter ovanför ytan. Nära den sista placerade han en längre stång på 2,4 meter med en 90 cm flagga vars nederkant låg exakt i linje med de övriga flaggorna. Han monterade sedan ett teleskop på en höjd av 1,5 meter bakom den första flaggan och gjorde observationer.
Om jorden var ett klot med 40,000 km omkrets skulle varje efterföljande flagga sjunka ett bestämt mått. Den första och andra flaggan etablerade siktlinjen. Den tredje flaggan borde ha sjunkit 20,3 cm under den andra flaggan, den fjärde flaggan 81 cm, den femte 1,8 meter, den sjätte 3,2 meter och den sjunde flaggan borde ha varit 5 meter under siktlinjen!
Även om jorden var en glob, flera gånger större än vad som sägs, skulle en lätt mätbar krökning fortfarande vara tydlig i detta experiment. Men verkligheten är den att inte en enda tum krökning upptäcktes. Flaggorna radades upp perfekt vilket överensstämmer med en plan yta.

The rotundity of the earth would necessitate the above conditions; but as they cannot be found to exist, the doctrine must be pronounced as only a simple theory, having no foundation in fact – a pure invention of misdirected genius; splendid in its comprehensiveness and bearing upon natural phenomena; but, nevertheless, mathematical and logical necessities compel its denunciation as an absolute falsehood.
– Dr. Samuel Rowbotham, “Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe!” (14)

Is water level, or is it not?’ was a question once asked of an astronomer. ‘Practically, yes; theoretically, no,’ was the reply. Now, when theory does not harmonize with practice, the best thing to do is to drop the theory. (It is getting too late, now to say ‘So much the worse for the facts!’) To drop the theory which supposes a curved surface to standing water is to acknowledge the facts. Whenever experiments have been tried on the surface of standing water, the surface has always been found to be level. If the Earth were a globe, the surface of all standing water would be convex. This is an experimental proof that Earth is not a globe.
– William Carpenter, “100 Proofs the Earth is Not a Globe”

Since any given body of water must have a level surface, no one part higher than another, and seeing that all our oceans (a few inland seas excepted) are connected together, it follows that they are all VIRTUALLY OF THE SAME LEVEL.
– The English Mechanic, 26th, June 1896

Astronomer säger att den magiska magnetism som kallas gravitation är vad som håller alla världshaven kvar på Jordklotet. De säger att eftersom Jorden är så massiv kan den med stöd av denna massa skapa en magisk kraft som håller folk, hav och atmosfär tätt fast vid undersidan av det rullande klotet. Emellertid kan de olyckligtvis inte ge något praktiskt exempel på detta för en skala som är mindre än en planet.

Till exempel har en snurrande våt tennisboll exakt motsatt effekt av det förmodade Jordklotet! Vatten som hälls över tennisbollen faller av sidorna. Snurra bollen och det resulterar i att vatten flyger omkring 360 grader likt en hund som ruskar sig efter ett bad.
Astronomer medger att exemplet med den våta tennisbollen visar motsatt effekt av deras förmodade Jordklotsteori. Men de hävdar att vid någon okänd mängd massa sparkar gravitationens magiska vidhäftningsegenskaper igång och tillåter det spinnande och våta Jordklotet att hålla fast varje droppe ”gravitationiserat” vatten på ytan.

Återigen flyger deras teori sin kos från all praktisk bevisning.
Men de har hållit igång i 500 år, så varför sluta nu?

Börja skriva och tryck Enter för att söka